کاردانی
 

ردیف رشته ها
1 اصلاح و تربیت
2 تربیت مربی پیش دبستانی
3 مددکاری اجتماعی-اورژانس اجتماعی
4 مددکاری اجتماعی-مراقبت از سالمندان
5 تربیت بدنی-مربیگری ورزش معلولین
6 مددکاری اجتماعی-مددکاری کودک
7 تربیت بدنی-مربیگری ورزش معلولین
8 مشارکت های مردمی
9 تربیت مربی قرآن کریم
10 حسابداری-حسابداری دولتی
11 مدیریت-مدیریت امور اداری
12 تربیت مربی مهد کودک
13 کودک یاری
14 تربیت مربی کودکان کم توان ذهنی
15 تربیت کودکان کم شنواو ناشنوا
16 امور بیمه
17 امور تعاون
18 تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان
19 تربیت مربی خانه کودک و نوجوان
20 تربیت مربی با نیازهای ویژه
21 امداد سوانح
22 خدمات سلامت-دارویاری