سامانه جامع رسیدگی به شکایات مردمی
 

 

"به سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی خوش آمدید"

با سلام و احترام؛ ضمن خوش آمد گویی به آگاهی می رساند سامانه رسیدگی به شکایات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در اجرای ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فعال گردیده و شما عزیزان می توانید شکایات، انتقادات و تقدیر و تشکر خود را در آن ثبت نمایید .شکایات واصله بر اساس زمان بندی تعیین شده مورد رسیدگی واقع و نسبت به ثبت پاسخ در سامانه اقدام خواهد گردید.

پیش از تنظیم شکایت ، حتماً مطالب و نکات ذیل را مطالعه و توجه فرمایید :

  • شکایاتی که دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست بوده و یا مشخصات شاکی آن ناقص و یا هویت احراز نشود قابل رسیدگی نخواهد بود
  • به شکایاتی که در خصوص آن در مراجع قضایی پرونده تشکیل شده باشد رسیدگی نخواهد شد
  • درج مشخصات یک فرد حقیقی در سامانه جهت پاسخ گویی لازم می باشد
  • درج شماره تلفن همراه و کد ملی شاکی جهت ارائه پاسخ لازم، ضروری است

موارد فوق را قبول دارم

ورود همکاران

پیگیری شکایات توسط شهروندان