دکتر فیاض بخش سرپرست مرکز خبر داد

پذیرش و حمایت از نوآوری اجتماعی و کارآفرینان

در مرکز رشد خوشه فناوری های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

 

سرپرست مرکز رشد خوشه فناوری های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، از جمله اهداف راه اندازی مرکز رشد متبوع خود را توسعه کارآفرینی اجتماعی و به تبع آن گسترش کسب و کارهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: کسب و کارهای اجتماعی، با کارکرد اجتماعی تاسیس می شوند و درنهایت به دنبال رفع مشکلات اجتماعی ازجمله فقر، اعتیاد و طلاق، هستند.

دکتر احمد فیاض بخش، با بیان اینکه "صاحبان کسب و کارهای اجتماعی تنها به دنبال سود و منافع مالی شخصی نیستند"، خاطرنشان ساخت:  هزینه های کسب و کارهای اجتماعی از طریق فروش محصولات یا خدمات، تامین می شود و  اگر درآمدهای یک کسب و کار اجتماعی بیش از هزینه های آن باشد، سود حاصل شده ترجیحا میان سهامداران تقسیم نمی شود بلکه برای گسترش دامنه فعالیت های همان کسب و کار اجتماعی و یا در یک کسب و کار اجتماعی دیگر سرمایه گذاری می شود و یا اینکه مددجویان نیز در سود کسب و کار و نوآوری حاصله سهیم می شوند.

وی به انواع کسب و کارهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: این نوع از کسب و کار در دو قالب و برمبنای بنیه مالی صاحبان آنها تقسیم بندی می شوند. براین اساس در قالب اول، صاحبان کسب و کارهای اجتماعی فقیر نیستند و از تمکن مالی قابل توجهی برخوردارند. در این قالب، هر سهامدار می تواند هر زمان که خواست اصل سرمایه خود را دریافت کند، ولی هیچ سودی به او تعلق نمی گیرد.

به گفته سرپرست مرکز رشد خوشه های فناوری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی،

در قالب دوم برعکس قالب اول، صاحبان کسب و کارهای اجتماعی فقیرند و تمکن مالی چندانی ندارند. در حقیقت در این قالب، فقرا مالک کسب و کار اجتماعی هستند و در صورت تقسیم سود میان صاحبانش و افرادی که بنیه مالی ضعیف دارند، مشکل برطرف می شود. بنابراین همچنان یک کسب و کار اجتماعی محسوب می شود.

دکتر فیاض بخش، از آمادگی مرکز رشد خوشه فناوری های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، به منظور پذیرش و حمایت از کارآفرینان اجتماعی خبر داد و گفت: صاحبان ایده های نوآورانه در حوزه رفاه اجتماعی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به ساختمان مرکزی مرکز رشد خوشه فناوری های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، به نشانی: تهران- خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی(یوسف آباد)- مابین خیابان های 25 و 27- پلاک 219- طبقه اول، مراجعه و یا با شماره تلفن 88551371 تماس حاصل نمایند.

برچسب‌ها
پیغام خطا