سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی خبر داد

موافقت دانشگاه جامع علمی کاربردی با ایجاد دو رشته تحصیلی جدید

 توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، گفت: دلایل توجیهی موسسه به منظور ضرورت ایجاد دو رشته تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ناپیوسته، مورد تایید دانشگاه جامع علمی کاربردی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، دکتر رضازاده با بیان این مطلب، افزود: دلایل توجیهی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به منظور ضرورت ایجاد رشته های تحصیلی "مدیریت شعب کارگزاری تامین اجتماعی" و "مشاور حقوقی کار و تامین اجتماعی" در مقطع کارشناسی ناپیوسته، در دویست و چهارمین جلسه گروه برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی طرح و مورد تایید گروه مذکور قرار گرفت.

برچسب‌ها
پیغام خطا