اولین المپیاد ورزشی مدرسان و اساتید مراکز آموزش علمی کاربردی استان

خراسان شمالی برگزار می شود

 

اولین المپیاد ورزشی مدرسان و اساتید مراکز آموزش علمی کاربردی استان خراسان شمالی به همت مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان، برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، این المپیاد ورزشی با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان شمالی در دو گروه خواهران و برادران، به میزبانی مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان، برگزار می شود.

براساس این گزارش، رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، فوتبال دستی، شنا، شطرنج، دارت، طناب کشی و تنیس، رشته های ورزشی اولین المپیاد ورزشی مدرسان و اساتید مراکز آموزش علمی کاربردی استان خراسان شمالی را تشکیل می دهند.

برچسب‌ها
پیغام خطا